China airlines: Khai trương đường bay Đài Bắc Đà Nẵng

Flight Route	Flight No.	Departure Time	Arrival Time	Operation
Đà Nẵng –Đài Bắc	CI790	17:35	21:25	Thứ 2 / Thứ 3 và Thứ 6
từ ngày 02/01/2023
Đài Bắc – Đà Nẵng	CI789	14:30	16:35	Thứ 2 / Thứ 3 và Thứ 6
từ ngày 02/01/2023Flight Route	Flight No.	Departure Time	Arrival Time	Operation
Đà Nẵng –Đài Bắc	CI788	10:20	14:10	Thứ 4 và Thứ 7
từ ngày 04/01/2023
Đài Bắc – Đà Nẵng	CI787	07:15	09:20	Thứ 4 và Thứ 7
từ ngày 04/01/2023
Khai trương đường bay Đài Bắc Đà Nẵng của China Airlines
0947.50.54.50